top of page

Fargebadmetoden

Fargebadmetoden kommer opprinnelig fra Finland, der det er kalt Vauvojen värikylpy (direkte oversatt Babyenes fargebad). Det hele startet med oppdagelsen om at det manglet tilbud om billedkunstneriske aktiviteter til barn under 3 år. Metoden ble utviklet av Pori barnekultursenter i Finland. I samarbeid med Pori Kunstmuseum startet de første fargebadkursene i 2003. Kursene ble enormt populære og i 2006 startet Pori barnekultursenter å tilby instruktørutdannelse i metoden, hovedsakelig rettet mot profesjonelle i visuelle fag. Siden den tid har det blitt utdannet flere hundre instruktører og metoden har spredt seg over hele Finland, samt internasjonalt.

20211201_103341.jpg

Tilstedeværelse i øyeblikket

Verkstedet skal være et sted der man konsentrerer seg om øyeblikket der og da. Vi legger dagens andre gjøremål til side og har fokuset på visuell glede. Aktiviteten sammen med babyen krever også at foreldre gir seg hen til undring og utforskning over materialene sammen med barnet sitt.

IMG_20191219_213409.jpg

Interaktiv aktivitet

I Fargebad gjør vi ting sammen, med babyene i fokus. En viktig funksjon for Fargebad er å støtte tilknytningen mellom foreldre og barn og jobbe mot en bedre forståelse av hverandre. Det skjer også spennende møter barna i mellom. Disse forlater visuelle utrykk på papiret.

(Bilde: Päivi Setälä/Pori Barnekultursenter)
KULTANE_ryhmaneuvola6kk2018_kuvatPaiviSetala_Porinlastenkulttuurikeskus(10)(1) (1).jpg
IMG_20191010_101812.jpg

Aktørfokusert arbeid

På verkstedet tar vi utgangspunkt i babyene selv.  Deres dagsform, temperament og interesser påvirker verkstedet og det finnes ikke en riktig eller gal måte å delta på. Aktiviteten foregår med respekt for babyenes eget tempo.

Materialer og farger som gir multisensoriske erfaringer og opplevelser

Sansene knytter oss til verden vi lever i. De er helt essensielle for å forstå det som skjer rundt oss, i oss og i andre mennesker. I fargebad dykker vi i sansenes verden ved å utforske materialer og farger, som gir oss glede.

IMG_20191219_213409.jpg
bottom of page